By A Web Design

Bus įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas „Švarraštis“

Pasirašytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas

projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0038

„Švarraštis“ 

2020 m. rugsėjo 18 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0038 „Švarraštis“ sutartį. Projektą parengė Kultūros, švietimo ir sporto skyrius. Projektui įgyvendinti skirta 66640,56 eurai iš Europos Sąjungos fondų ir 1363 euro iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

Projekto ,,Švarraštis‘‘ tikslas – pagerinti veiklą tobulinančių Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų mokinių lietuvių kalbos rezultatus. Projekte dalyvaus 3 veiklą tobulinančios Kupiškio rajono savivaldybės mokyklos: Kupiškio Lauryno Suokos-Gucevičiaus gimnazija, Kupiškio r. Subačiaus gimnazija, Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla. Siekiant projekto tikslų, bus pasitelkiama konsultuojančios institucijos (Biržų „Saulės“ gimnazijos)  ir konsultantės – Ramutės Kežienės, lietuvių kalbos mokytojos ekspertės, pagalba. Per dvejus metus į projekto veiklas planuojama įtraukti ne mažiau kaip 120 mokinių, projekto metu profesinį kapitalą augins  18 mokytojų. Šio projekto išskirtinumą lemia jo veiklų kompleksiškumas, apimantis tikslingas, mokslininkų pripažįstamas veiksmingomis, veiklas – bus  kuriama ir išbandoma mokinių raštingumo gebėjimų stiprinimo strategija ,,Švarraštis“. Šis projektas ne tik dera su strateginiais šalies ir savivaldybės dokumentais, padeda siekti juose užsibrėžtų tikslų bei uždavinių, bet ir atliepia Geros mokyklos koncepcijoje įvardintus geros mokyklos aspektus: asmenybės ūgtį – pasiekimus (mokinių įgytų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visuma); pažangą (per tam tikrą laiką pasiektas lygis, atsižvelgiant į mokymosi startą bei asmenines raidos galimybes, mokiniui optimalų tempą ir bendrosiose ugdymo programose numatytus reikalavimus); gyvenimą mokykloje – saviraiškų dalyvavimą (veiklos, įvykiai ir nuotykiai); ugdymo(si) aplinką – dinamišką, atvirą ir funkcionalią aplinką. Projekto pareiškėjas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija.

Projekto veiklos prasidės 2020 m. spalio mėnesį.

 

 

 

 

Stovykla „Pažink Lietuvą keliaudamas“

Besibaigiant vasarai ir prasidedant naujiems mokslo metams Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos Noriūnų J. Černiaus pagrindinio ugdymo skyriaus vyresniųjų klasių mokiniai dalyvavo stovykloje „Pažink Lietuvą keliaudamas“.

Pirmąją stovyklos dieną stovyklautojai leidosi į kelionę link Žemaitijos nacionalinio parko. Pakeliui aplankė vieną ilgiausių pažintinių takų Lietuvoje – Mūšos Tyrelio pažintinį taką per pelkę, kuris tęsėsi apie 8 km. Nukeliavę į Žemaitiją aplankė Šaltojo Karo muziejų bei pasiplaukiojo skaidriomis valtimis Platelių ežere. Nors oras nedžiugino, tačiau energingieji žemaičiai pakėlė nuotaiką smagiais pasakojimais ir žemaitiškų žodžių pamokėlėmis.

Antroji stovyklos diena – kelionė iki Aukštaitijos nacionalinio parko, aplankant Gražutės regioninį parką. Priešingai nei pirmoji, lietingoji diena, ši buvo kur kas gražesnė, todėl stovyklautojai be vargo įveikė 11 km naujai įrengtą Šventosios aukštupio pažintinę trasą. Keliaudami ne tik grožėjosi Antalieptės marių kraštovaizdžiu, bet ir turėjo netikėtą atrakciją – savarankišką persikėlimą pontonine perkėla per siauriausią Antalieptės marių vietą. Įveikę pažintinę trasą stovyklautojai keliavo toliau – aplankė Ignaliną, pasivaikščiojo po Palūšę, lankėsi ir medų degustavo Bitininkystės muziejuje Stripeikiuose, kopė į Ladakalnį, Ginučių piliakalnį, užsuko ir į Ginučių vandens malūną.

Trečioji diena – kelionė į Labanorą. Nuvykę į vieną gražiausių Lietuvos girių – Labanorą – stovyklautojai turėjo galimybę dalyvauti pažintiniame žygyje vedami ketvirtos kartos eigulio Gedimino, kuris susipažindino su girios ypatumais, istorine regiono praeitimi, miško biologine įvairove. Keliaudami po Labanorą ne tik klausėsi pasakojimų apie girią, bet kartu spėjo ir pagrybauti, pauogauti. Grįždami iš žygio po girią, stovyklos dalyviai aplankė Mindūnų apžvalgos bokštą (36 m aukščio), pasižvalgė po Baltųjų Lakajų apylinkes.

Paskutinioji diena – svečiuose pas kaimynus. Uždarydami stovyklą stovyklos dalyviai rinkosi pas kaimynus, vyko į Šventosios kraštovaizdžio draustinį. Čia pasivaikščiojo po mišką, aplankė Inkūnų bažnyčią, ragavo Inkūnų šaltinio vandens, stebėjo danielius Mikierių danielyne, o pabaigoje patikrino savo žinias viktorinoje.

Apibendrinant visas stovyklų dienas, reikia pasakyti, jog stovyklos metu mokiniai ne tik nuvažiavo ne vieną šimtą kilometrų, savomis kojomis pažintiniais takais nuėjo per 25 km, plaukiojo baidarėmis, aplankė nemažai lankytinų objektų, pabuvo gamtoje, o ir sužinojo, patyrė kažką naujo.

Mokytoja Irma Šemetaitė

Ugdymo organizavimas

Mieli mokiniai, mokinių tėvai, globėjai

Mokyklos patalpose prašome dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, lauke laikytis ne mažesnio kaip 1 metro atstumo tarp asmenų.

skaitykite REKOMENDACIJAS >>>

Kiekvienai klasei skirtas atskiras kabinetas:

pradinių klasių mokiniai mokosi savo kabinetuose;

5 klasės mokiniai – lietuvių kalbos kabinete;

6 klasės mokiniai – matematikos kabinete;

7 klasės mokiniai – istorijos kabinete;

8 klasės mokiniai – geografijos kabinete;

 9 klasės mokiniai - menų kabinete;

10 klasės mokiniai – rusų kalbos kabinete

 

Copyright © 2020 Noriūnų J. Černiaus pagrindinė mokykla. Visos teisės saugomos.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.
Joomla Templates by Joomla51.com